Η The Funky Lure αποδέχεται αλλαγές προϊόντων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών – από την ημέρα αποστολής της παραγγελίας προς τον πελάτη. Στην συγκεκριμένη περίπτωση και εφόσον δεν τίθεται ζήτημα υπαιτιότητας της The Funky Lure, για παράδειγμα ελαττωματικό προϊόν, τα έξοδα μεταφοράς πίσω στο The Funky Lure επιβαρύνουν τον πελάτη. Σημαντικό είναι για την έγκρισή επιστροφής του προϊόντος ή πολλαπλών προϊόντων είναι οι παρακάτω όροι:

Επιστροφή Χρημάτων

Εφόσον πληρούνται όλοι οι παραπάνω όροι και δεν τίθεται ζήτημα υπαιτιότητας του The Funky Lure, όταν παραληφθεί πίσω το προϊόν από το The Funky Lure τότε η εταιρεία είναι υποχρεωμένη σύμφωνα με τον νόμο να σας επιστρέψει το καταβληθέν ποσό εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Ανάλογα με την διαδικασία πληρωμής ενδέχεται η επιστροφή χρημάτων να γίνει άμεσα.

Σημαντικοί όροι:

Αποστολή προϊόντος

Εφόσον έχει προηγηθεί τηλέφωνο στο κατάστημα The Funky Lure , συσκευάζετε και στέλνετε το πακέτο με το προϊόν με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Μέσα στο πακέτο θα έχετε τοποθετήσει σημείωμα στο οποίο να μας γνωστοποιείται το πρόβλημα που έχει προκύψει με το επιστρεφόμενο προϊόν εφόσον βέβαια το προϊόν πληροί τις προϋποθέσεις επιστροφής. Σε περίπτωση που το πακέτο φτάσει και αποδεικνύεται ότι δεν ισχύουν οι προϋποθέσεις επιστροφής, το προϊόν δε θα γίνεται δεκτό όπως έχει εξηγηθεί αναλυτικά παραπάνω. Θα επιστρέφεται στον πελάτη και τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ίδιο.

Ακύρωση ή Τροποποίηση Παραγγελίας

H ακύρωση ή τροποποίηση μιας παραγγελίας δύναται να γίνει ανά πάσα στιγμή, εκτός της περίπτωσης όπου η παραγγελία έχει ήδη παραδοθεί στην εταιρεία ταχυμεταφορών. Σε αυτή την περίπτωση ο πελάτης έχει την υποχρέωση να παραλάβει την παραγγελία και στη συνέχεια να προχωρήσει στη διαδικασία επιστροφής, όπως αυτή περιγράφεται ανωτέρω.

Για τις περιπτώσεις ακύρωσης ή τροποποίησης παραγγελίας η οποία δεν έχει ακόμα αποσταλεί, ο αγοραστής μπορεί να επικοινωνήσει εγκαίρως με το κατάστημα The Funky Lure μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή καλώντας στο 2111 19 11 66 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωσή της παραγγελίας σας.